Wedstrijdreglement 2019

Versie: 21 mei 2019 – Stichting Harlingen Open Golf

 1. Tijdens de wedstrijd gelden onverkort de regels van de NGF (inclusief de veranderde golfregels, zie de 25 meest belangrijke veranderingen, geldend vanaf januari 2019) en de Local Rules van de Golfbaan, aangevuld met onderstaande bijzondere regels.
 2. Alle 18 holes spelers (m/v), uitgezonderd de door het Stichtingsbestuur H.O.G. genodigde gastspelers, doen mee voor de 1ste plaats Overall met een actieve handicap onder de 26.4.
 3. De spelvorm is 18 holes individueel stableford.
 4. Alle deelnemers worden geacht naar eer en geweten zijn/haar juist te spelen exact handicap (speelsterkte) te hebben opgegeven.
 5. Men is verplicht om bij aanmelding op de wedstrijddag zijn/haar NGF spelerspas te tonen en men gelieve eventuele Hcp. wijzigingen te melden.
 6. Voor alle spelers (m/v) geldt dat er geen handicapverrekening zal zijn: de exacte handicap = de playing handicap, afgerond op een hele slag naar beneden. Voor spelers(sters) met GVB = de playing handicap 36 slagen.
 7. Alle deelnemers moeten dus rekening houden met het feit dat zij minder slagen ‘mee’ krijgen dan gebruikelijk!
 8. Gevolg van regel 6 is: U MOET DE BAL OPNEMEN, als u op een hole geen punten meer kunt scoren. Bevorder snel spel. Zoek niet te lang, zéker niet om waterballen. Sla een provisionele bal als uw eerste bal vermoedelijk moeilijk vindbaar ligt. Moet of mag u de bal droppen, doe dat dan meteen.
 9. De wedstrijdleider zal flights van drie of vier personen indelen en op de scorekaart vermelden; flightnummer, op welke hole men start om 11.00 uur.
 10. Zorg voor een goede doorloop en aansluiting en dat de scores juist genoteerd worden. De wedstrijdleider kan een te langzame flight splitsen of een hole laten overslaan teneinde de doorloop/aansluiting te herstellen.
 11. De Gunshot-start is om exact 11.00 uur, kenbaar gemaakt door toetersignaal. Bij grote deelname zijn uitzonderingen hierop mogelijk, zie flightindeling. U dient TIJDIG op de u toegewezen hole zijn.
 12. Bij overtredingen van de bovenstaande regels kan de wedstrijdleider het Stichtingsbestuur verzoeken betreffende speler(s) te diskwalificeren.
 13. De Winnaar schrijft geschiedenis en krijgt eeuwige roem, doordat zijn naam wordt gegraveerd in de Wisseltrofee. Deze trofee mag hij één jaar in zijn bezit houden.
 14. Het wordt op prijs gesteld indien de winnaar (m/v) de verplichte speech in onvervalst Harlingers ten gehore brengt.
 15. Het –veelvuldig- toepassen van Harlinger humor dient bevorderd te worden, niet alleen vóór, maar vooral ná de wedstrijd!
 16. Sjantere is alléén toegestaan op hole 19.
 17. De Stichting Harlingen Open Golf is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het golfevenement ‘Harlingen Open Golf’, gehouden op 24 mei 2019. Deelname geschiedt aldus op eigen risico.

 De 25 meest belangrijke veranderingen van de Golfregels 2019

 1. Zoektijd – verkort van 5 naar 3 minuten.
 2. Bal bewogen tijdens het zoeken – terugplaatsen (geen straf)
 3. Je hoeft niet te melden dat je je bal gaat identificeren; wel je bal markeren.
 4. Ingebedde bal – ontwijken zonder straf overal op de baan (behalve in zand).
 5. Meten van de dropzone – gebruik de langste club (maar niet je putter).
 6. Droppen – kniehoogte in plaats van schouderhoogte.
 7. Droppen – de bal moet in de dropzone landen en tot stilstand komen.
 8. Als je je bal opneemt om een belemmering te ontwijken, mag je een andere bal pakken.
 9. Bal raakt speler of uitrusting – geen straf.
 10. Bal meer dan eenmaal raken (“double hit”) – telt als één slag (geen straf).
 11. Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden weggehaald.
 12. Je mag het zand in de bunker alleen bij je bal niet raken (en je mag niet testen).
 13. Een onspeelbare bal buiten de bunker droppen – mag met twee strafslagen.
 14. Waterhindernissen worden nu hindernissen (penalty areas) genoemd.
 15. Bij een rode hindernis mag je niet meer aan de “overkant” droppen.
 16. Je mag de grond of water in de hindernissen aanraken.
 17. Stand innemen op een verkeerde green is niet toegestaan.
 18. Bal beweegt op de green nadat deze was gemarkeerd – bal terugplaatsen zonder straf.
 19. Bal per ongeluk bewogen op de green – terugplaatsen (geen straf)
 20. Je mag alle schade herstellen op de green.
 21. De bal mag de vlaggenstok in de hole raken.
 22. Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed.
 23. Je mag een club langs je voeten leggen om “op te lijnen” .
 24. Een caddie mag niet helpen met “oplijnen”.
 25. Speel zo vlot mogelijk; Ready Golf!

Hole – in – one reglement 2019

 1. De wedstrijd wordt gespeeld “under the rule of golf” als vastgelegd door de R.A.G. Club te St. Andrews Scotland.
 2. De deelnemer, die een hole-in-one slaat, is door de wedstrijdcommissie als deelnemer aan de wedstrijd toegelaten.
 3. De deelnemer dient de wedstrijd reglementair te beëindigen met een geldige score(kaart). Met uitzondering van overlijden, blessure/ziekte of een (weers)omstandigheid die staking van de wedstrijd door de wedstrijdcommissie tot gevolg heeft.
 4. In het geval het geen officiële wedstrijd betreft kan arbitrage ook plaatsvinden door een official van de golfvereniging.
 5. Golfpro’s zijn uitgesloten van deelname.
 6. Afslag op hole 14 dient minimaal op een lengte van 130 meter tot de pin voor zowel dames en heren te zijn.
 7. Alleen afslagen met de wedstrijdbal is van toepassing op de hole-in-one. Meerdere slagen (met sponsorballen) zijn niet mogelijk.
 8. Uitgesloten van dekking zijn verder: onrechtmatig handelen.
 9. De prijs wordt slechts 1 keer tijdens de wedstrijd toegekend mits de hole-in-one conform voorwaarden tot stand is gekomen.

Download hier het Wedstrijdreglement 2019.