Bestuur Stichting Harlingen Open Golf bedankt sponsoren en (oud-)deelnemers

14 succesvolle edities: tijd voor vernieuwing en nieuwe inbreng

Met plezier terugkijkend op de 14e editie van het Harlingen Open Golf toernooi van 24 mei 2019 wil het bestuur alle sponsoren hartelijk danken voor de prachtige bijdrage die zij geleverd hebben aan het succes van Harlingen Open Golf. Ook spreken de bestuursleden hun waardering uit voor het enthousiasme van alle (oud-)deelnemers aan Harlingen Open Golf in de afgelopen jaren. De gezamenlijke liefde voor de sport en de betrokkenheid van iedereen bij Harlingen zijn leidend geweest voor het plezier van de bestuursleden in het jaarlijks organiseren van dit unieke evenement.

Ondanks het succes van de afgelopen jaren heeft het voltallige bestuur van Harlingen Open Golf te kennen gegeven om af te treden. Dat betekent dat de posities van Rieny Smeding (voorzitter), Wim de Keijzer (vicevoorzitter), Menno Koornstra (penningmeester) en Fancy de Kwant (secretaris) vacant zijn.

//Nieuwe bestuursleden gezocht//

Stichting Harlingen Open Golf is op zoek naar bestuursleden met passie voor de sport. Enthousiaste golffanaten die in staat zijn om kansen te signaleren voor samenwerking, sponsoring en ontwikkeling, maar die boven alles het plezier in golfen centraal stellen.

Mocht u zich willen aanmelden als nieuw bestuurslid, kunt u zich richten tot Wim de Keijzer (vicevoorzitter): wdekeijzer@sjoukedijkstra.nl. Ook voor vragen kunt u bij hem terecht.

De organisatie van een toekomstige editie van Harlingen Open Golf zal door het nieuwe bestuur opgepakt worden.